ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Asian Dietitian’s Day 2019

ด้วยวันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน Asian Dietitian’s Day ตามกำหนดของสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Federation of Dietetic Association; AFDA) สมาคมนักกำหนดอาหารจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ให้จัดกิจกรรมในหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 (สามารถจัดในช่วง 12 – 29 กันยายน 2562 ได้) เพื่อนำเสนอให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงบทบาทของนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ และโภชนากร รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ในด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดยสมาคมฯ ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โรงพยาบาลละ 3000 บาท จำนวน 30 แห่ง โดยให้ส่งโครงการที่จะจัดกิจกรรม และส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 ทางไปรษณีย์เท่านั้น

ท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดจดหมายได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

จม.เชิญชวนจัดกิจกรรมวัน Asian Dietitian’s day 62

ประกาศ Dietitian