ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมระยะสั้นสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
E-mail : thaide1998@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร : 0-2348-7070