ข่าวประชาสัมพันธ์ สาระความรู้

My Healthy Snack

https://healthcoin-stage.igeargeek.dev/healthybreak4u/

คำนวณแคลอรี่ อาหาร/ขนม ที่ควรรับประทานต่อวัน จากน้ำหนักส่วนสูง และ lifestyle ของตนเอง

รวมทั้ง สามารถดูแคลอรี่ ขนมที่ชอบได้ด้วยค่ะ