สาระความรู้ ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

แนวทางการดูแลพระสงฆ์ที่เป็นเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงพ.ศ. 2566

https://drive.google.com/file/d/1n3q_tfftL2k6-3QI6JqdV96NsvmVkN7V/view?usp=sharing

กรมการแพทย์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๔๑
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลสงฆ์