สาระความรู้

แนวทางเวชปฏิบัติ การบำบัดภาวะไขมันผิดปกติในเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.2567

📕 “หนังสือแนวทางเวชปฎิบัติ การบำบัดภาวะไขมันผิดปกติในเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2567”
2024 RCPT Clinical Practice Guideline on Management of Dyslipidemia for Atherosclerotic Cardiovascular
ฟรีผ่านลิงก์
👉 http://www.rcpt.org/index.php/news/2012-09-24-09-26-20/1014–2567.html