ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

Special Lecture โดยวิทยากรนักกำหนดอาหารจากสหรัฐอเมริกา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ทางสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ 2 ท่านที่มาจาก Academy of Nutrition and Dietetics สหรัฐอเมริกา คือ Sylvia Escott-Stump และ Dr.Beatriz Dykes มา lecture พิเศษให้กับนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร โภชนาการ และนิสิตนักศึกษาด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนะคะ

ใครที่สนใจเข้าร่วม สามารถแจ้งชื่อ – นามสกุล และสถานที่ทำงาน มายัง inbox ของ facebook สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (https://www.facebook.com/dieteticsth/) หรือสามารถอีเมลมาที่ s.taechangam@gmail.com ได้โดยตรง ภายในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อที่สมาคมจะได้ดำเนินการในเรื่องอาหารในลำดับต่อไปค่ะ

รายละเอียด Special lecture