ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ “Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable” (ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง) ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

กำหนดการจัดกิจกรรม ดาวน์โหลด