การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา รับสมัครอบรมเพื่อต่ออายุ CDT ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

จมเชิญอบรมต่ออายุ CDT 66

กำหนดการอบรมต่ออายุ CDT ครั้งที่ 10

คลิก Link ด้านล่างนี้สมัครอบรม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzNZljA10tRWEPB0dWae3NmpfvIHbCRd_BTj0MPEOudcD4A/viewform?usp=sf_link