ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ TDA 2559

ส่วนหนึ่งของเนื้อหาการบรรยายในงานประชุมสมาคมนักกำหนดอาหาร ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา สมาชิกท่านใดที่พลาดโอกาสสามารถ Download เอกสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้แล้วที่นี่ค่ะ

6 + 1 BUILDING BLOCKS กับทิศทางพัฒนางานโภชนาการและโภชนบำบัด

Drug and Nutrition in Cancer

Hot Nutrition Issues in Social Network Social media, technology, and nutrition communication

Nutrition in Liver Disease

The Effect of meal replacement on Weight Loss and A1C Reduction

Workshop 1 ในเขตบริการสุขภาพ

โภชนบำบัดทางการแพทย์ Case study ไตเรื้อรังที่ได้การบำบัดทดแทนไต

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 22000 2005

ก้าวแรกของเครือข่ายวิชาชีพ นักโภชนาการ โภชนากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทบาทหน้าที่ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ในทีมหมอครอบครัว