สาระความรู้

อาหารสำหรับผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง

อาหารสำหรับผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง – ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดสไลด์ได้ที่นี่ค่ะ >> อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โรคไตเรื้อรัง(9-01-2561)final