งานประชุมวิชาการ

คลิกที่นี่ ลงทะเบียน

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ สมาชิก 65
จดหมายเชิญประชุมวิชาการ ขออนุมัติ ผอ. 65
จดหมายเชิญประชุมวิชาการ ขออนุมัติ สสจ. 65
จดหมายเชิญประชุมวิชาการ ขออนุมัติ อธิการบดีและคณบดี 65

(บูธ) จดหมาย ขอสนับสนุน ผู้จัดการบริษัท จัดประชุมวิชาการ 2565
(บูธ) ใบตอบรับการสนับสนุนจัดประชุมวิชาการ 2565

1.โครงการประชุมวิชาการ TDA ประจำปี 2565
2.กำหนดการการประชุมวิชาการ TDA 2565
3.ใบสมัครเข้าประชุมวิชาการ 29-31 ส.ค.65
4.แบบสำรองห้องพักโรงแรมริชมอนด์ 2565