Category - ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ประกอบโรคศิลปะ สามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของตนเองได้ ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2568 (ฟรี)