ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับทุน Glycemic Guardians Program ประจำปี 2565 – 2566

ทุนสนับสนุน ทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ ติดตามผลการรักษาและบันทึกข้อมูลแผนการให้
โภชนบำบัด รายงานผลครบ 3 เดือน
ทุนสนับสนุน 13 ทีมสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 10,000 บาท ดังนี้

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ 13 ทีมที่เข้าร่วมโครงการ ติดตามผลการรักษาและบันทึกข้อมูลแผนการให้โภชนบำบัด รายงานผลครบ 3 เดือน

ทุนกรณีศึกษา
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับทุน “Glycemic Guardians Program “
ทุนสนับสนุน ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ประจำปี 2565 – 2566

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับทุน Glycemic Guardians Program ประจำปี 2565-2566

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
080-338-7443, 02-939-7782