สาระความรู้

การจัดการการบริโภคอาหารในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการฟอกเลือด

เรียนรู้การวางแผน การจัดการด้านอาหารในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการฟอกเลือด

ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง การประเมินภาวะโภชนาการ การประเมินการบริโภคอาหาร ตลอดจนคำแนะนำในการกินอย่างถูกต้อง โดยผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย ที่นี่

Leave a Comment