ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารสัญจร ภาคใต้ พ.ศ. 2562

สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cfeXvxhBiyupi-dunnQujJgnfVT0FYDB

https://drive.google.com/file/d/103GbfPVmfSuTEf72AHhdqVbr9dX_yro0/view

https://drive.google.com/file/d/18FtIuIVI-V8jKj_tR9b_vqIECX0h6cF-/view

https://drive.google.com/file/d/19ab82ILqsmvjcsI_k3BczxKwH8cguvp1/view