ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อทีมโภชนบำบัดที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทุนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล” ประจำปี 2566-2567

ประกาศรายชื่อ ดาวน์โหลด